Betonové šachtové kanalizační poklopy

poklopy

Poklopy jsou velice důležitou součástí horní části skruží nebo-li kanalizační betonové šachty a je třeba vybrat správnsprávné zatížení betonového poklopu. Používá se pro zakrytí vstupních otvorů kanalizačních šachet nejčastěji o světlém průměru 625 mm.


Betonové poklopy na konusy

  • begu A15, begu B12,5, begu C25, begu D40
  • begu BO bez odvětrání, begu SO s odvětráním
  • víko i rám je ze šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní
  • beton je odolný proti posypovým solím

Poklop betonový

Poklopy třídy A 15 - 1,5 tun: se používají v dopravních plochách pro pěší nebo cyklistický provoz a v zelených plochách. Poklopy třídy B125 12,5 tun: se používají v komunikacích pro pěší a pěších zónách a plochách pro parkování a stání osobních vozidel nebo chodníky, zóny pro chodce a srovnatelné plochy, plochy pro parkování osobních automobilů a patrová zařízení pro parkování osobních automobilů. Poklopy třídy C 250 - 25: tun platí pouze pro nástavce v zóně žlábků na silnicích které zasahují 0,5 m do vozovky a 0,2 m do chodníku a pro krajnice silnic. Poklopy třídy D 40 tun pro dálnice, silnice - Dopravní pruhy silnic a silnice, parkovací plochy a srovnatelné dopravní plochy např. parkoviště pro všechny druhy silničních vozidel. E 600 - 60 tun: neveřejné dopravní plochy vystavené zvláště vysokému kolovému tlaku, např. komunikace v průmyslové zástavbě. F 900 - 90 tun: Speciální plochy, jako např. letecké provozní plochy velkých dopravních letišť Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.